Strona główna » Środowisko » Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów RIGIPS » Co to jest deklaracja środowiskowa?
Co to jest deklaracja środowiskowa?

Co to jest deklaracja środowiskowa

Deklaracja środowiskowa wykonywana jest na podstawie normy EN 15804 ustalającej zbiór kilkunastu wskaźników środowiskowych posiadających podstawy dla dokumentowania właściwości środowiskowych wyrobu oraz definiujących zasady prowadzenia analizy LCA w tym zbierania danych i ich przeliczania.

Celem takiej charakterystyki jest zapewnienie podstawy do oceny wyrobów budowlanych oraz umożliwienie identyfikowanie tych, które powodują mniejszy wpływ na środowisko.

Proces analizy wyrobu budowalnego rozpoczyna się zgromadzeniem danych w zakładzie produkcyjnym w zakresie schematów technologicznych, ilości stosowanych surowców, zużycia nośników energii, emisji powstającej w zakładzie produkcyjnym, odpadów, ścieków itd.

Zinwentaryzowane ilości przeliczane są na wielkości ekwiwalentne wyrażające dane oddziaływanie środowiskowe. Zinwentaryzowane wartości podlegają weryfikacji tak samo jak wyniki analizy LCA. W tabeli przedstawiono częściowe wyniki analiz LCA dla wyrobów RIGIPS.

Przykładowo dla płyty PRO proces produkcyjny emituje 0,181kg CO2/kg płyty. Wartość tą możemy przemnożyć przez gęstość powierzchniową płyty w celu uzyskania wartości oddziaływania na 1m2.

Elementy deklaracji środowiskowej przykładowych wyrobów RIGIPSElementy deklaracji środowiskowej przykładowych wyrobów RIGIPS