Strona główna » Środowisko » Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów RIGIPS
Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów RIGIPS

Deklaracje środowiskowe systemów RIGIPS

Deklaracje środowiskowe wyrobów i systemów RIGIPS

Wychodząc naprzeciw rosnącym wymaganiom konsumentów RIGIPS zdecydował się dokonać oceny właściwości środowiskowych produktów oraz systemów wykonując Deklaracje Środowiskowe wyrobów III-go typu inaczej EPD (Environmental Product Declaration).

Deklaracje środowiskowe III-go typu inaczej EPD (Environmental Product Declaration) wykonywane są na podstawie analizy cyklu życia wyrobu LCA. W deklaracji środowiskowej EPD określa się oddziaływania (emisje do środowiska) oraz aspekty środowiskowe jak zużycie energii i materiałów, w poszczególnych etapach cyklu życia wyrobu. Oddziaływania wyraża się na jednostkę wyrobu (np. tonę, czy m2). Oddziaływania środowiskowe prezentowane są w formie ułatwiającej porównanie pomiędzy wyrobami.

RIGIPS przygotował deklaracje środowiskowe EPD dla następujących wyrobów i systemów RIGIPS (http://zb.itb.pl/epds):

 

Deklaracje środowiskowe podają zweryfikowaną przez Instytut Techniki Budowlanej oraz audytora zgodnie z ISO 14025 ilościową informację o oddziaływaniach środowiskowych wyrobów wyrażonych na jednostkę wyrobu od pobrania surowców do opuszczenia bramy fabryki. Istotnym faktem jest, że znacząca ilość oddziaływań w cyklu życia może powstać w fazie produkcyjnej, dlatego RIGIPS podwyższając standardy środowiskowe produkcji zdecydował się na podanie informacji dla fazy produkcyjnej swoich wyrobów.

Deklaracje środowiskowe EPD są ważnym narzędziem wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w przedsiębiorstwach produkujących materiały budowlane. Umożliwią firmie komunikację wyników ocen środowiskowych wyrobów w znormalizowany sposób.

Z punktu widzenia RIGIPS celem deklaracji środowiskowej jest zapewnienie uczciwej konkurencji oraz promocji swoich wyrobów przez publikowanie wiarygodnych i potwierdzonych informacji o swoich wyrobach a także zmniejszenie oddziaływań środowiskowych oraz kosztów korzystania ze środowiska.