Strona główna » Systemy i produkty » Systemy » Specjalne systemy dźwiękoizolacyjne » Akustyka w hotelu źródłem oszczędności?
Akustyka w hotelu źródłem oszczędności?

AKUSTYKA w hotelu źródłem oszczędności?

Rigips – systemy akustyczne w technologii suchej zabudowy

Hałas towarzyszy nam przez cały czas, niezależnie od wykonywanej czynności. Jego nadmiar czy nieustanne występowanie powoduje zmęczenie, rozdrażnienie, a w skrajnych przypadkach i długiej perspektywie czasu może prowadzić do chorób. Jak więc ustrzec się przez jego niekorzystnym wpływem?

AKU Line

Zaprojektowanie i stworzenie komfortowej i cichej przestrzeni to zadanie z pozoru dość skomplikowane. Z jednej strony napotykamy lub sami stawiamy wysokie wymagania estetyczne co do wykończenia powierzchni, z drugiej musimy pamiętać o funkcjonalności oraz ekonomice rozwiązania. W odniesieniu do niektórych rozwiązań są to sprzeczne kryteria.m

WYMAGANIA NORMOWE

Na etapie projektowania trzeba pamiętać o konieczności spełnienia wymagań określonych w normach, np. w PN-B-02151-3 „Ochrona przed hałasem w budynkach”, gdzie wyodrębniono różne typy przestrzeni bytowych wraz z określeniem dopuszczalnych poziomów hałasu. Należy jednak również odpowiedzialnie stwierdzić, że wymagania normowe nie mają nic wspólnego z zapewnieniem komfortu – są to jedynie wymagania minimalne. Ich spełnienie prawie na pewno nie zapewni odpowiedniego odizolowania od źródeł hałasu.

DOBRA PRZEGRODA

Typowe hałasy bytowe w pomieszczeniach, jak budzik, głośna rozmowa, muzyka, konferencja itp., powodują, że natężenie dźwięku może dochodzić do 90 dB. W takim pomieszczeniu nie da się przebywać przez długi czas bez postępującego zmęczenia. W celu zapewnienia komfortu wypoczynku lub koncentracji należy ograniczyć hałas poniżej 30 dB. Jak więc łatwo wywnioskować, sama przegroda powinna przejmować ok. 60 dB – taką przegrodę możemy nazwać „dobrą”, tj. izolującą w sposób właściwy od otoczenia oraz spełniającą wyższe kryteria niż normowe.

ODPOWIEDNIE ROZWIĄZANIE

Założenia te można zrealizować dzięki zastosowaniu systemu Rigips AKU-Line (FOT. 1–2). Innowacyjny materiał płyty oraz specjalne profile akustyczne Ultrastil® (FOT. 3) pozwalają spełnić bardzo wysokie wymogi przy niewielkich grubościach ścian.

for_1_1.jpg

FOT. 1–2. Przykład zastosowania ścian Rigips AKU-Line

 

ZYSK POWIERZCHNI

Najdroższymi elementami projektu są grunt oraz konstrukcja budynku. Często czynniki te są ściśle określone i nie można ich dowolnie powiększać (np. w centrach miast). Oczywiste więc jest, że powierzchnia ścian powinna być jak najmniejsza, aby nie zabierać powierzchni użytkowej (np. hotelowej, biurowej).

fot_3.jpg

FOT. 3. Systemy Rigips AKU-Line 3.40.05 i 3.40.06

 

rys_1_2.jpg
RYS. 1–2. Ściana Rigips AKU-Line (1) oraz klasyczne rozwiązanie ściany (2)

 

tab_1.jpg

Na RYS. 1–2 oraz w TABELI 1 przedstawiono porównanie ściany Rigips AKU-Line z klasycznym rozwiązaniem. Gołym okiem widać różnicę w ilości użytych materiałów oraz grubości ściany. Taka ściana jest o wiele łatwiejsza i szybsza do wykonania, a ponadto przynosi bardzo wymierne korzyści dla inwestora.

OSZCZĘDNOŚCI/ZYSK INWESTORA

Rozpatrzmy dwa przypadki: hotelu o różnym standardzie oraz biura, w których zastosowano ściany Rigips AKU-Line. Ich parametry oraz zysk powierzchni przedstawiono w TABELACH 2 i 3.

tab_2.jpg

* Dodatkowy pokój dzięki wygospodarowanej dodatkowej przestrzeni na tej samej powierzchni całkowitej budynku
** Procentowy wskaźnik rocznego poziomu zajętości pokoju hotelowego w Polsce

tab_3.jpg

Oczywiście, obliczenia te są szacunkowe i należy je dopasować do warunków lokalnych, ale jednoznacznie pokazują, że ściana AKU-Line to nie tylko zysk na etapie projektu i budowy, lecz także mierzalne oszczędności. Systemy AKU-Line pozwalają uzyskać do zagospodarowania/użytkowania/sprzedaży większą powierzchnię niż systemy klasyczne, a jednocześnie uczynić przestrzeń o wiele bardziej komfortową.

WAŻNE NIE TYLKO MATERIAŁY

Należy pamiętać, iż zagadnienia akustyczne są bardzo wrażliwe na błędy, zarówno w projektowaniu, jak i w wykonawstwie. Np. brak rozwiązania połączenia ściana-ściana, ściana –podłoga, ściana-strop, otworów na gniazdka elektryczne itp. oraz wykonanie ich w sposób dowolny może całkowicie zniweczyć zalety akustyczne nawet najlepszych materiałów. Trzeba też mieć na uwadze, że ewentualne adaptacje po wystąpieniu problemów są o wiele bardziej kłopotliwe i kosztowne niż uwzględnienie we właściwy sposób akustyki pomieszczenia na etapie projektu.

ZALETY SUCHEJ ZABUDOWY

Dobrą akustycznie przegrodę można wykonać w wielu technologiach, ale tylko sucha zabudowa może zapewnić takie zalety, jak:

  • bardzo niska waga przegrody – 20–25 kg/m2 ściany daje możliwość postawienia jej w dowolnym miejscu;
  • bardzo wysoka jakość powierzchni – specjalne krawędzie Rigips PRO™ pozwalają na niezwykle gładkie i szybkie wykończenie połączeń;
  • bardzo czysta i szybka technologia – brak mokrych procesów wykończeniowych, ciężkich elementów, okresu schnięcia zapraw murarskich itp. Ściana budowana dzisiaj jutro może być już w pełni funkcjonalna;
  • cała ściana wraz z elementami montażowymi od jednego dostawcy – daje gwarancję przemyślanej konstrukcji oraz jakości rozwiązania;
  • ekologiczne materiały

 


Informacje zawarte w artykule należy traktować jako ogólne i skrócone. Wymagane jest skonfrontowanie ich z danym projektem. W razie wątpliwości zespół Doradców Rigips służy pomocą.