Strefa Architekta - Chmura Rigips, stały dostęp, zarządzanie inwestycjami, specyfikacje techniczne, biblioteka BIM i DWG Witaj w Strefie Architekta
Strona główna » Dla projektantów » Sektory budownictwa » Hotele » Pomieszczenia » Łazienki (ogólne)
Łazienki (ogólne)

Specyfiką łazienek w hotelach jest nie tylko wysoki standard funkcjonalności, ale też spełnienie wysokich wymagań estetycznych. Równie ważne jest zachowanie właściwej izolacyjności akustycznej, która uwzględnia hałas pochodzący od instalacji sanitarnych. Ściany w łazienkach i węzłach sanitarnych muszą posiadać minimalną izolacyjność akustyczną RA1 równą 50 dB.

W łazienkach mamy też instalacje wodne i ściekowe, które musimy poprowadzić w ścianach i podłogach, tak więc ich konstrukcja powinna nam to umożliwiać. Ściany muszą też mieć odpowiednią wytrzymałość mechaniczną, umożliwiającą mocowanie różnych urządzeń i wyposażenia (np. dla niepełnosprawnych) i gwarantującą odporność na uszkodzenia.

Systemy specjalne 3.50.10
Sektory budownictwa Sufit Ściana Systemy specjalne
4.07.81 sufit kasetonowy zmywalny z płyt GYPREX
 4.07.81 sufit kasetonowy zmywalny z płyt GYPREX

RIGIPS GYPREX ASEPTA system 4.07.81 - sufit podwieszany modułowy 600x600mm, z płytami powlekanymi folią PCV i nasączanymi środkiem bakteriobójczym. Odporność na wilgoć do 90%. Konstrukcja sufitowa „antykorozyjna" w klasie C wg PN-EN 13964.

 • Klasa odporności ogniowej nieokreślona
 • Wskaźnik pochłaniania dźwięku ƒαW do 0,10
 • Grubość zabudowy G od 150 mm
 • Masa zabudowy M ≈ 8 kg/m2
 • Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej powietrza
 • Sufit zmywalny
4.07.81
SYSTEMY

z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX na konstrukcji T-24

Konstrukcja:

T24 QUICK-LOCK

Opłytowanie:

GYPREX

4.05.24 Sufit monolityczny G-K z pojedynczym opłytowaniem 4PRO™
 4.05.24 Sufit monolityczny G-K z pojedynczym opłytowaniem 4PRO™

Sufit gipsowo-kartonowy RIGIPS system 4.05.24 – sufit podwieszany monolityczny z pojedynczym poszyciem TM płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS 4PRO bez perforacji. Odporność na wilgoć do 70% ww, klasa odporności ogniowej nieokreślona. Izolacyjność akustyczna do 40 dB, wskaźnik pochłaniania dźwięku 0,10, klasa odporności na uderzenia 1A. Konstrukcja systemowa z profili ULTRASTIL® CD60 i UD30.

 • Klasa odporności ogniowej EI 30, REI 30
 • Izolacyjność akustyczna Rw do 40 dB
 • Grubość zabudowy G od 230 mm
 • Masa zabudowy M ≈ 25 kg/m2
 • Odporność na wilgoć do 70% wilgotności względnej powietrza
4.05.24 Sufit monolityczny G-K z pojedynczym opłytowaniem TM
SYSTEMY

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60

Konstrukcja:

CD 60 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

1x12,5; 1x15; 2x12,5

3.40.06 AKU ściana G-K o podwyższonej izolacyjności dźwiękowej

Ściana działowa RIGIPS 3.40.05 Aku o szerokości 150 mm, izolacyjności akustycznej RA1 = 62 dB, wykonana z profili ULTRASTIL® CW100 Aku i UW100 i podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS PRO Aku z wypełnieniem wełną mineralną i dodatkową warstwą płyt gipsowo- -kartonowych RIGIPS PRO Aku w środku. Odporność ogniowa do REI 120.

 • Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
 • Izolacyjność akustyczna RA1 do 62 dB
 • Wysokość maksymalna H = 6500 mm
 • Grubość G = 150 mm
 • Masa M ≈ 54 kg/m2
 • Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia Klasa IV
 • Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010
SYSTEMY

na konstrukcji z profili CW 75 ULTRASTIL AKU i UW 75 ULTRASTIL  z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO AKU gr. 12,5 mm

Konstrukcja:

CW75 ULTRASTIL® AKU i UW75 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

PRO AKU  2x12,5

3.41.04 Ściana instalacyjna gipsowo-kartonowa o zwiększonej szerokości
 3.41.04 Ściana instalacyjna gipsowo-kartonowa o zwiększonej szerokości

Ściana działowa instalacyjna RIGIPS 3.41.04 o szerokości do 380mm, izolacyjności akustycznej RA1 do 54 dB, wykonana z podwójnych profili ULTRASTIL CW75 i UW75 i podwójnej warstwy płyt gipsowo-kartonowych RIGIPS typ H2 z wypełnieniem wełną mineralną. Wysokość maksymalna
do 6500 mm. Odporność ogniowa REI 60.

 • Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
 • Izolacyjność akustyczna RA1 do 54 dB
 • Wysokość maksymalna H = 6500 mm
 • Grubość G do 380 mm
 • Masa M ≈ 53 kg/m2
 • Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010
3.41.04
SYSTEMY

na podwójnej konstrukcji z profili CW 50 ULTRASTIL i UW 50 ULTRASTI; z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO gr. 12,5 mm

Konstrukcja:

CW50 ULTRASTIL® i UW50 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

2x12,5

na podwójnej konstrukcji z profili CW 75 ULTRASTIL i UW 75 ULTRASTIL z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO gr. 12,5 mm

Konstrukcja:

CW75 ULTRASTIL® i UW75 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

2x12,5

na podwójnej konstrukcji z profili CW 100 ULTRASTIL i UW 100 ULTRASTIL z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS PRO lub RIGIPS 4PRO gr. 12,5 mm

Konstrukcja:

CW100 ULTRASTIL® i UW100 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

2x12,5

3.50.10 Szacht z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej dźwiękoizolacyjności
 3.50.10 Szacht z płyt gipsowo-kartonowych o podwyższonej dźwiękoizolacyjności

Szacht RIGIPS system 3.50.10 – ściana obudowy szybów instalacyjnych i windowych wykonana z połączonych profili ULTRASTIL UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową RIGIPS Fire-Line Plus o grubościach 12,5 i 15mm. Grubość ściany 130 mm, izolacyjność akustyczna do 50 dB.

 • Klasa odporności ogniowej nieokreślona
 • Izolacyjność akustyczna RA1 do 50 dB
 • Wysokość maksymalna H = 6000 mm
 • Grubość G od 130 mm
 • Masa M ≈ 58 kg/m2
SYSTEMY

na konstrukcji z profili UW 100 z podwójnym poszyciem płytą gipsowo-kartonową Rigips gr. 12,5 mm i 15 mm

Konstrukcja:

1xUW100 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

2x12,5 + 2x15