Strefa Architekta - Chmura Rigips, stały dostęp, zarządzanie inwestycjami, specyfikacje techniczne, biblioteka BIM i DWG Witaj w Strefie Architekta
Strona główna » Dla projektantów » Sektory budownictwa » Służba zdrowia » Pomieszczenia » Laboratorium analizy
Laboratorium analizy

W laboratoriach najważniejszymi wymaganiami są konieczność zapewnienia czystości powietrza i odporności na czynniki chemiczne. Wentylacja musi zapewniać właściwy poziom wymiany powietrza.

Powierzchnie w pomieszczeniach powinny być w miarę możliwości zmywalne. Musimy też pamiętać o oświetleniu gwarantującym właściwe warunki pracy. Izolacyjność akustyczna ścian nie jest określona wymaganiem, ale ze względu na komfort pracy i ochronę przed hałasem „szpitalnym" zalecamy nie mniejszą niż 45 dB. W pomieszczeniu musi też być zachowana wysoka czystość powietrza (pomiary, aparatura), dlatego należy stosować  materiały o niskich klasach emisji cząstek stałych. Zalecamy klasy nie wyższe niż ISO 5.

Ściany powinny umożliwiać łatwe poprowadzenie instalacji potrzebnych w laboratoriach.

4.07.81 sufit kasetonowy zmywalny z płyt GYPREX
 4.07.81 sufit kasetonowy zmywalny z płyt GYPREX

RIGIPS GYPREX ASEPTA system 4.07.81 - sufit podwieszany modułowy 600x600mm, z płytami powlekanymi folią PCV i nasączanymi środkiem bakteriobójczym. Odporność na wilgoć do 90%. Konstrukcja sufitowa „antykorozyjna" w klasie C wg PN-EN 13964.

 • Klasa odporności ogniowej nieokreślona
 • Wskaźnik pochłaniania dźwięku ƒαW do 0,10
 • Grubość zabudowy G od 150 mm
 • Masa zabudowy M ≈ 8 kg/m2
 • Odporność na wilgoć do 90% wilgotności względnej powietrza
 • Sufit zmywalny
4.07.81
SYSTEMY

z wypełnieniem płytami sufitowymi RIGIPS GYPREX na konstrukcji T-24

Konstrukcja:

T24 QUICK-LOCK

Opłytowanie:

GYPREX

4.10.15 Sufit monolityczny gipsowo-kartonowy z podwójnym opłytowaniem
 4.10.15 Sufit monolityczny gipsowo-kartonowy z podwójnym opłytowaniem

Sufit gipsowo-kartonowy RIGIPS system 4.10.15 - sufit podwieszany monolityczny z podwójnym poszyciem płytami gipsowo-kartonowymi RIGIPS 4PRO bez perforacji. Odporność na wilgoć do 70% ww, klasa odporności ogniowej REI 30. Izolacyjnośc akustyczna 30 dB, wskaźnik pochłaniania
dźwięku 0,10. Konstrukcja systemowa z profili ULTRASTIL CD60 i UD 30.

 • Klasa odporności ogniowej EI 30, REI 30
 • Izolacyjność akustyczna RW do 30 dB
 • Grubość zabudowy G od 240 mm
 • Masa zabudowy M ≈ 25 kg/m2
 • Odporność na wilgoć do 70% wilgotności względnej powietrza
4.10.15
SYSTEMY

płyty gipsowo-kartonowe RIGIPS PRO mocowane na konstrukcji krzyżowej dwupoziomowej z profili CD 60

Konstrukcja:

CD 60 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

2x12,5

3.39.041 ściana hybrydowa instalacyjna o zwiększonej trwałości i szerokości
 3.39.041 ściana hybrydowa instalacyjna o zwiększonej trwałości i szerokości

Ściana hybrydowa instalacyjna Rigips 3.39.041 o szerokości do 280mm, wykonana z podwójnych i rozsuniętych profili ULTRASTIL CW50 i UW50 i podwójnej warstwy płyt (warstwa wewnętrzna – płyty gipsowo-kartonowe Rigips typ H2, warstwa zewnętrzna – płyty gipsowo-włóknowe Rigidur H) z wypełnieniem wełną mineralną. Wysokość maksymalna do 4500 mm, odporność ogniowa REI 60.

 • Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
 • Wysokość maksymalna H = 4500 mm
 • Grubość G do 280 mm
 • 2 Masa M ≈ 51 kg/m2
 • Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia Klasa IV
3.39.041
3.40.05 DURA ściana hybrydowa o zwiększonej trwałości
 3.40.05 DURA ściana hybrydowa o zwiększonej trwałości

Ściana hybrydowa Rigips 3.40.05 DURA o zwiększonej odporności na uderzenia, szerokości 125 mm, izolacyjności akustycznej RA1 ok 55 dB (badania w trakcie), wykonana z profili ULTRASTIL® CW75 i UW75 i podwójnej warstwy płyt (warstwa wewnętrzna – płyty gipsowo-kartonowe Rigips, warstwa zewnętrzna – płyty gipsowo-kartonowe DURALINE) z wypełnieniem wełną mineralną. Odporność ogniowa do REI 120.

 • Klasa odporności ogniowej EI 120, REI 120
 • Izolacyjność akustyczna RA1 ≈ 55 dB (badania w toku)
 • Wysokość maksymalna H = 5000 lub 5500 mm
 • Grubość G = 125 mm
 • Masa M ≈ 54 kg/m2
 • Kategoria użytkowania z uwagi na odporność na uderzenia Klasa IV
 • Aprobata Techniczna ITB AT-15-4679/2010
3.40.05 DURA
SYSTEMY

z poszyciem płytą gipsowo-kartonową Rigips PRO gr. 12,5 mm oraz płytą gipsowo-kartonową Rigips PRO DURALINE 12,5 mm

Konstrukcja:

1xCW75 ULTRASTIL®

Opłytowanie:

1x12,5 Płyta g-k Rigips+ 1x12,5 Płyta g-k Rigips DURALINE