Strona główna » Środowisko » Zrównoważony rozwój » Certyfikaty ISO dla fabryki
Certyfikaty ISO dla fabryki

Rigips od początku swojej działalności w Polsce wykazuje ciągłą troskę w kwestiach dotyczących właściwych warunków pracy, dbałości o stan środowiska naturalnego oraz najwyższą jakość oferowanych wyrobów. Wyrazem tych starań było wdrożenie systemów zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska opartych na normach: ISO 9001, PN-N 18001 i ISO 14001. Utrzymywane i certyfikowane od kilkunastu lat systemy zostały zintegrowane w 2010 r. Zintegrowany system zarządzania jakością, bezpieczeństwem i higieną pracy oraz ochroną środowiska jest weryfikowany przez audytorów wewnętrznych, którzy dostarczają informacji o możliwościach jego doskonalenia. Raporty z audytów wykorzystywane są do planowania działań doskonalących w zarządzaniu:

  • środowiskiem np. racjonalnemu użyciu lub ograniczaniu zużycia energii elektrycznej i gazu oraz surowców, w tym nieodnawialnych zasobów przyrody, ograniczaniu emisji do środowiska, zmniejszaniu wytwarzanych odpadów wymagających składowania, itp.
  • jakością np. wychodzeniu naprzeciw oczekiwaniom klienta i potrzebom rynku, doskonaleniu produktów i obsługi klientów, itp.
  • bezpieczeństwem i higieną pracy np. ciągłym doskonaleniu wiedzy, kształtowaniu świadomości personelu i jego zaangażowania w możliwości ciągłego doskonalenia miejsc i stanowisk pracy w fabryce, itp.

Potwierdzeniem spełnienia przez nasz zintegrowany system zarządzania wymagań ww. norm są posiadane certyfikaty wydane w oparciu o wyniki audytów przeprowadzanych przez SGS Polska Sp. z o.o., która jest częścią SGS - światowego lidera działającego w dziedzinie kontroli, weryfikacji, testowania i certyfikacji. Grupa ta uznawana jest za wzorzec w dziedzinie jakości i rzetelności. Nasze certyfikaty wydane przez SGS Polska posiadają akredytację United Kingdom Accreditation Service (UKAS).