Strona główna » Środowisko » Zrównoważony rozwój » Cykl życia produktu

Cykl życia produktu płyty (deklaracje środowiskowe)

Narzędzie do oceny wpływu produktu na środowisko

Cykl życia produktu (znany bardziej jako LCA – ang. Life Cycle Assessment) to uporządkowana analiza oddziaływania produktu na środowisko w całym swoim cyklu życia. Przez „cykl życia” rozumiemy kolejne etapy przez jakie przechodzi produkt, od momentu pozyskania surowców, wytworzenia, transportu do etapu recyklingu. LCA to natomiast ocena potencjalnego wpływu produktu na środowisko naturalne.

W 2012 r. Rigips wdrożył program zbiórki i recyklingu „Zbieraj i sortuj z Rigips". Odpady gipsowe są zbierane do specjalnie oznaczonych opakowań, dostarczanych i odbieranych przez Rigips, następnie po odpowiednim przygotowaniu są powtórnie używane do procesu produkcji. Działania te spełniają aktualne i przyszłe wymogi Unii Europejskiej.

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych umożliwia ich rozbiórkę. Odpady gipsowe mogą być ponownie przetworzone, poddane recyklingowi.

Dzięki właściwościom gipsu pochłaniania lub oddawania wilgoci płyty-gipsowo-kartonowe, płyty sufitowe oraz bloczki gipsowe mają zdolność regulacji wilgoci w powietrzu, dzięki czemu mają korzystny wpływ na warunki klimatyczne i zdrowotne w otoczeniu.

Materiały budowlane wykonane z gipsu nie pylą, nie wydzielają zapachów, nie zawierają niebezpiecznych włókien oraz nie emitują żadnych związków uznanych za niebezpieczne lub toksyczne.

Ponadto płyty gipsowo-kartonowe wytwarzane w technologii Activ'Air mają zdolność oczyszczania powietrza.

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych posiada szeroki zakres własności akustycznych, zarówno jeśli chodzi o pochłanianie jak i izolacyjność akustyczną. Ich właściwe dobranie umożliwia świadome kształtowanie akustyki pomieszczeń.

Zabudowa z płyt gipsowo-kartonowych jest instalacją mającą wymierne korzyści nad tradycyjną zabudową masywną. Ściana z płyt gipsowo-kartonowych jest średnio około 10 razy lżejsza od tradycyjnej ściany murowanej. Dzięki temu transport pionowy i poziomy na budowie jest szybszy i bardziej wydajny. Ponadto, samo wbudowanie elementów suchej zabudowy przez pracowników budowlanych, jest łatwiejsze i nie wymaga tak dużego nakładu energetycznego jak w przypadku tradycyjnych ścian z cegieł czy pustaków.

Transport materiałów do klienta odbywa się przy użyciu środków transportu, które minimalizują ich negatywny wpływ na środowisko. Płyty gipsowo-kartonowe są materiałem, który w porównaniu do tradycyjnych ceramicznych elementów budowlanych jest lekki. W związku z tym w jednym transporcie można ich przewieźć zdecydowanie więcej niż tradycyjnych cegieł czy pustaków.

Fabryka Rigips-Stawiany znajduje się w Szarbkowie koło Pińczowa. W fabryce używane są jedynie składniki przyjazne środowisku, dostarczone przez certyfikowanych dostawców. 100% papieru użytego do produkcji płyt gipsowo-kartonowych jest materiałem pochodzącym z recyklingu. Wszystkie powstałe w procesie produkcji odpady są wykorzystywane ponownie. 2,5% przetworzonego gipsu trafia z powrotem do produkcji. Systematycznie monitorowany jest poziom zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery i do ziemi. Odbywa się systematyczna kontrola ścieków, wód kopalnianych oraz wód opadowych. Wprowadzono program związany z oszczędzaniem energii. Rigips prowadzi również rekultywację kopalni, której projekt została opracowany przez PAN w Krakowie i uaktualniony przez GEOL-MIN z Kielc. Na powierzchni około 5 ha firma zasadziła prawie 7 000 drzew i 4 700 krzewów.

Do produkcji płyt gipsowo-kartonowych, płyt sufitowych oraz bloczków gipsowych stosuje się naturalny kamień gipsowy. Naturalny kamień gipsowy jest skałą mineralną, osadzoną pod powierzchnią ziemi. Gips jest materiałem wykorzystywany w budownictwie od tysięcy lat. Jest to materiał nie tylko trwały, łatwy do obróbki, higieniczny, ale również całkowicie odnawialny. Gips to materiał niepalny, który zawiera około 20% chemicznie związanej wody krystalicznej. Gips posiada zdolność pochłaniania lub oddawania wilgoci, w zależności od warunków panujących w pomieszczeniu. Rigips posiada własną kopalnię, która pozyskuje gips naturalny do produkcji płyt gipsowo-kartonowych oraz bloczków gipsowych.

Cykl życia płyt Rigips

Na podstawie analizy cyklu życia wyrobu wykonuje się Deklaracje Środowiskowe III-go typu (inaczej EPD – ang. Environmental Product Declaration). W deklaracji określamy emisje do środowiska (wyrażone np. w kg CO2) oraz aspekty środowiskowe, takie jak zużycie energii i surowców w poszczególnych etapach życia wyrobu. Przykładowo dla płyty gipsowo-kartonowej proces produkcyjny emituje 0,181kg CO2/kg płyty.

Environmental Product Declaration

O deklaracji środowiskowej przeczytasz więcej tu.

Dlaczego liczymy LCA?

Rigips, chcąc spełnić wymagania swoich Klientów, zdecydował się na szczegółową analizę swoich produktów pod kątem oddziaływania na środowisko. Przez podjęcie tego kroku chcemy pokazać, że jesteśmy transparentną i przyjazną środowisku firmą. Dodatkowo, dzięki zastosowanej metodzie, przekazywane dane są sprawdzone, porównywalne i możliwe do ponownego zweryfikowania. Informowanie swoich Klientów o oddziaływaniu produktów na środowisko Rigips traktuje jako strategiczny element z punktu widzenia odpowiedzialności społecznej i środowiskowej firmy.

Dodatkowe korzyści dla Rigips z obliczania LCA to:

  • możliwość udoskonalenia produktu oraz zmniejszenia kosztów korzystania ze środowiska;
  • możliwość porównania oddziaływania na środowisko z innymi wyrobami budowalnymi;
  • porównanie oddziaływania na środowisko używanych surowców do produkcji płyty;
  • wspieranie raportowania i certyfikowania środowiskowego (m.in. EMAS II, certyfikacji środowiskowej budynków metodą BREEM);
  • promocja swoich wyrobów na podstawie rzetelnych badań.