Strona główna » Kontakt » Siedziba firmy w Gliwicach

Saint-Gobain Construction Products Polska Sp. z o.o.

ul. Okrężna 16
44-100 Gliwice
Tel.: +48 32 339 63 00
Fax: +48 32 339 64 44

Sąd Rejonowy w Gliwicach

X Wydział Gospodarczy krajowego Rejestru Sądowego
KRS: 0000086064
NIP 522-01-01-585
Kapitał Zakładowy Spółki 314 627 500 PLN