Strefa Architekta - Chmura Rigips, stały dostęp, zarządzanie inwestycjami, specyfikacje techniczne, biblioteka BIM i DWG Witaj w Strefie Architekta
Strona główna » Dla projektantów » FAQ » Sufity

Sufity

Do czego służy perforacja płyt GK?

Są dwa powody: akustyczny i estetyczny. Perforacja zwiększa stopień pochłaniania dźiwięku (z 0,10 dla pełnej płyty do 0,65 zależnie od wzoru). Rodzaj perforacji i jej układ mogą stanowić specyficzny wzór będący ciekawym rozwiązaniem estetycznym.


Jaki ciężar można zamontować w płycie sufitowej CASOPRANO?

Do 3kg zakładając, że otwór nie przekracza 50% przekroju.


Ile wynosi maksymalna nośność (obciążenie) konstrukcji Quick-Lock?

Po pierwsze należy wyjasnić, że kryterium nośności konstrukcji nie jest jej zniszczenie, ale maksymalne dopuszczalne ugięcie. Według normy PN-EN 13964 wynosi ono L/500. ale nie więcej niż 4mm (L = odległość pomiędzy punktami podparcia, np. wieszakami). Tak więc wielkość dopuszczalnego obciążenia dla konkretnego systemu konstrukcji jest zależna od rozstawu wieszaków i dlatego najlepiej przedstawić ją w formie wykresu. Takie wykresy znajdują się na końcu katalogu Rigips Quick-Lock. W sposób uproszczony, zakładając zalecany rozstaw wieszaków 1200 mm, można powiedzieć, że dopuszczalne normą obciążenie dla konstrukcji T24 wynosi 12 kg/m2 i 9kg/m2 dla T15. Jednak zalecane przez producenta maksymalne obciążenia są mniejsze, tak by ugięcie nie przekraczało 2mm, i wynoszą odpowiednio 9 i 8 kg/m2.


Co to znaczy, że płyty sufitowe mają klasę pochłaniania dźwięku A lub B?

Zdolność płyt sufitowych do pochłaniania energii dźwiękowej wyraża wskaźnik pochłaniania dźwięku αw. Jego wartość, wyrażoną w ułamku dziesiętnym lub procentach, możemy znaleźć w katalogach lub kartach technicznych. Im większa jego wartość, tym lepiej dany produkt pochłania dźwięk. I w zasadzie większość architektów i specjalistów posługuje się tą wartością.Istnieje jednak inny, z założenia prostszy podział produktów, stosowany czasem przez niektórych architektów. Jego założeniem jest podział materiałów na klasy, oznaczane kolejnymi literami alfabetu: A, B. itd., w zależności od wartości wskaźnika pochłaniania. I tak klasę A stanowią materiały, których ?w wynosi od 0,90 do 1,00, B - od 0,70 do 0,90, C - od 0,60 do 0,70, itd. Jednak podział ten nie jest stosowany często.


Czy można wykonać okładzinę sufitową z płyt gipsowo-kartonowych na klej gipsowy?

Nie wolno wykonywać sufitu podwieszanego z płyt gipsowo-kartonowych na kleju. Wykonanie w ten sposób sufitu będzie to groziło katastrofa budowlaną zagrażającą zdrowiu użytkowników. W tym przypadku proponujemy zastosowanie profili kapeluszowych, które umożliwiają wykonanie sufitu zgodnie z technologią i możliwie najbliżej istniejącego stropu. Minimalna grubość zabudowy ok. 28 mm. W ten sposób wykonana okładzina z płyt gipsowo-kartonowych będzie bezpieczna i zapewni nam bezusterkowa eksploatację.