Strona główna » Biblioteka Rigips » Instrukcja montażu systemów
Instrukcja montażu systemów

Zasady doboru systemów RIGIPS

Prawidłowe działanie i bezawaryjna eksploatacja elementów budowlanych wykonanych w technologii suchej zabudowy, uwarunkowana jest w dużej mierze prawidłowym określeniem wymaganych w konkretnym przypadku podstawowych parametrów takich, jak: sztywność, wytrzymałość, nośność, izolacyjność akustyczna, odporność ogniowa.

Sztywność, wytrzymałość, nośność z reguły szacuje się na podstawie doświadczenia, co nie jest zbyt precyzyjne i może się sprawdzać jedynie w standardowych, często powtarzalnych przypadkach. Jeszcze gorzej jest z akustyką, gdzie trafienie w odpowiednie parametry odbywać się może raczej na zasadzie przypadku

Określenie odporności ogniowej tą metodą jest zupełnie niemożliwe. Rzadko również uzyskujemy rozwiązanie optymalne tj. najtańsze, spełniające określone kryteria. Dopiero dysponowanie szeregiem gotowych, sprawdzonych, przebadanych rozwiązań, dla których określone są podstawowe parametry, umożliwia bardzo prosty dobór najlepszego rozwiązania. To właśnie jest istota systemowego podejścia do suchej zabudowy.

Niniejsza publikacja poświęcona jest systemom, ich parametrom i zasadom doboru w ujęciu szczegółowym, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad prawidłowej konstrukcji, najczęściej popełnianych błędów, zalecanej kolejności prac, itd.

Systemy pogrupowano pod względem ich rodzaju, co ułatwi poruszanie się wśród dużej ich ilości i znalezienie optymalnego rozwiązania.

 

Ściany działowe

Dla ścianek działowych najważniejszymi parametrami są sztywność i wytrzymałość, które będą reprezentowane poprzez maksymalną wysokość dopuszczalną. Wymagania pod tym względem będą uzależnione od przeznaczenia pomieszczeń, w których będą zastosowane i ilości ludzi mogących jednocześnie tam przebywać.

Wysokość dopuszczalna jest parametrem doboru występującym dla każdej ścianki.

Indeks (1) oznacza wysokość dopuszczalną w pomieszczeniach mieszkalnych, pokojach hotelowych, salach szpitalnych, biurach.
Indeks (2) odnosi się do pomieszczeń gdzie ilość ludzi jednocześnie przebywających może być większa, będą to sale wykładowe, pomieszczenia wystawowe i handlowe, recepcyjne, przemysłowe.

Izolacyjność akustyczna określa komfort użytkowania pomieszczenia. Ochrona przed hałasem w budynkach objęta jest normą PN-B-02151, która określa wymagania stawiane przegrodom budowlanym w zależności od rodzaju pomieszczenia. Norma ta jest normą obligatoryjnego stosowania.

Ognioodporność jest parametrem, który nie ujawnia się w codziennej eksploatacji, a określa straty, jakich można się spodziewać w przypadku pożaru. Ignorowanie zaleceń odnośnie ognioodporności jest niedopuszczalne. Większość budynków ma prawnie określone wymagania odnośnie ognioodporności i są one egzekwowane podczas odbiorów.

 

Sufity podwieszane

Sufity podwieszane nie przenoszą znaczących obciążeń. Parametr nośności nie będzie odgrywał tu istotnej roli, za to ochrona przed hałasem ma znaczenie pierwszorzędne.

Najważniejsze jednak pozostaje spełnienie wymagań ogniowych, co dokonane może być dwoma sposobami:

  1. Łącznie ze stropem – ognioodporność określamy parametrami REI.
  2. Samodzielnie – niezależne od konstrukcji stropu – parametry EI.

 

Okładziny i poddasza

Okładziny i poddasza, oprócz zapewnienia gładkiej, równej powierzchni muszą zapewnić odpowiednią izolacyjność termiczną.

Konieczność zapewnienia wymaganej odporności ogniowej, szczególnie na poddaszu jest priorytetowa.
W przypadku okładzin na ścianach, czy stropach wewnętrznych, istotnym parametrem będzie możliwość powiększenia izolacyjności akustycznej istniejącej przegrody.

 

Podłogi

Suche jastrychy mają podobne zastosowanie jak wylewki betonowe i mokre jastrychy.

Parametrami istotnymi w tym wypadku będą:

  • Ognioodporność – jastrych łącznie z sufitem podwieszanym zwiększa odporność ogniową stropu od góry i z dołu.
  • Ciężar – w przypadku drewnianej lub metalowej konstrukcji stropu ciężar warstwy wyrównującej na stropie może mieć decydujące znaczenie.
  • Szybkość wykonania i minimalna ilość wilgoci wprowadzana do budynku też może mieć bardzo istotne znaczenie.